Top 10 trò chơi team building giải mật mã hack não nhất 2024

Trò chơi team building giải mật mã hứa hẹn là hoạt động thú vị nhất dành cho tập thể. Nếu bạn chưa biết trò chơi nào phù hợp với tổ chức của mình. Vậy cùng LuxEvent tham khảo bài viết Top 10 trò chơi team building giải mật mã hack não nhất 2024 ở dưới đây nhé!

Team building - LuxEvent

Tìm hiểu thêm: Cách tổ chức team building thành công cho công ty

Tư vấn Kịch Bản sau 15 phút hoặc gọi Hotline 0814.024.666

1. Mật thư mã hóa bằng con số

Mật thư mã hóa bằng con số là một trong những dạng dễ chơi nhất dành cho những người lần đầu tiếp xúc. Chỉ cần một chút tinh mắt bạn có thể tra ra nội dung được ẩn dấu trong mật thư.

Ví dụ hướng dẫn:

Bảng tra:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
10 11 12 13 14 15 16 17 18
J K L M N O P Q R
19 20 21 22 23 24 25 26
S T U V W X Y Z

Mật thư: 3.8.21.14.7.19/ 20.1/ 12.1.6/ 13.15.15.20.10/ 7.9.1/ 4.4.9.14.8.6/

Chìa khóa: 14 = N

Giải mã: Đối chiếu với bảng tra ta sẽ có nội dung là “chungs ta laf mooyj gia ddinhf” => Chúng ta là một gia đình.

Mật thư mã hóa bằng con số
Mật thư mã hóa bằng con số

2. Mật mã theo trục tọa độ

Đối với mật mã theo trục tọa độ đòi hỏi người chơi cần tinh mắt, nhanh nhạy và phải có sự cẩn thận, chính xác cao. Khi đó, ta sẽ xếp 25 chữ cái (Không tính chữ Z) vào 25 ô đều, mỗi cạnh 5 ô trong hình vuông lớn. Người chơi giải mã, chỉ cần đối chiếu trục ngang và trục đứng là ra nội dung đang được ấn dấu trong mật thư.

Ví dụ hướng dẫn:

Bảng tra:

1 2 3 4 5
A A B C D E
B F G H I J
C K L M N O
D P Q R S T
E U V W X Y

Mật thư: D5-B4-C4-B3/ D5-B3-A1-A1-C4-B1/ A4-A4-C5-C5-C4-C2-B1/ A4-A4-C5-C5-B4-B5.

Chìa khóa: A = 5; E = Y.

Giải mã:

Tra từ khóa theo hướng trục, bạn sẽ dịch được là “tinh thaanf ddoongf ddooij” => Tinh thần đồng đội.

Mật mã theo trục tọa độ
Mật mã theo trục tọa độ

3. Giải mật mã trong ca dao, tục ngữ

Đối với mật mã trong ca dao, tục ngữ sẽ đòi hỏi người chơi phải nắm chắc các câu và trình độ phong phú về kiến thức văn học. Không chỉ là trò chơi team building thú vị mà nó còn giúp ôn tập những câu ca dao, thành ngữ của dân gian xưa để lại.

Ví dụ hướng dẫn:

Mật thư:

Có công mài sắt có […] nên kim.

Tôi […] đi cấy còn trông nhiều bề.

Nghĩa mẹ như […] trong nguồn chảy ra.

Lời rằng […] mệnh cũng là lời chung.

Trông mưa trông nắng trông […] trông đêm.

Mất lòng trước được lòng […].

Có sức người sỏi đá cùng thành […].

Bao nhiêu tấc đất tấc […] bấy nhiêu.

<Nguồn: Ca dao>

Chìa khóa: Điền từ thích hợp vào các ô trống.

Giải mã: 

Các từ trong chỗ trống sẽ gồm: Ngày, nay, nước, bạc, ngày, sau, cơm, vàng. Khi đó, người chơi ghép lần lượt các chữ vào với nhau sẽ được một câu hoàn chỉnh “Ngày nay nước bạc ngày sau cơm vàng”.

Giải mật mã trong ca dao, tục ngữ
Giải mật mã trong ca dao, tục ngữ

4. Mật mã loại chữ thay chữ

Loại mật mã chữ thay chữ này chỉ cần bạn tinh mắt nhận ra là có thể hoàn thành giải mã nhanh chóng.

Ví dụ hướng dẫn:

Bảng tra: 

A B C D E F G H I J K L M
U V W X Y Z A B C D E F G
N O P Q R S T U V W X Y Z
T S R Q P O N M L K J I H

Mật thư: NKGU – HAYVJYTG – QAGGT – JJSSYX.

Chìa khóa: Q = Q

Giải mã: Đối chiếu với bảng tra ta sẽ có nội dung là “team building quaan ddooij” => Team building quân đội.

Mật mã loại chữ thay chữ
Mật mã loại chữ thay chữ

5. Giải mật thư bằng kim tự tháp

Mật thư kim tự tháp là dạng dễ cơ bản, dựa vào nguyên tắc tra nội dung bằng trục tọa độ. Chỉ cần bạn đối chiếu các trục tung, trục hoành với nhau là có thể giải nội dung một cách dễ dàng.

Ví dụ hướng dẫn:

Bảng tra:

4 A
B 3 C D
E F 2 G H I
J K L 1 M N O P
Q R S T 0 U V W X Y Z
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 +

Mật thư: -10 -22 04 01/ -13 00 22 -11 13 22 11 02/ 04 01 01 +0 22 11 02/ -30 04 03 -22.

Chìa khóa: 00 = U; -40 = Q.

Giải mã: Đối chiếu theo gợi ý của chìa khóa, bạn sẽ tra được nội dung là “Team building amazing race”.

Giải mật thư bằng kim tự tháp
Giải mật thư bằng kim tự tháp

Đừng bỏ lỡ: Top 15 trò chơi team building trí tuệ gây lú nhất 2024

6. Mật mã kiểu Napoleon

Đối với mật thư Napoleon, người chơi cần tư duy và phân tích mới có thể phá giải mật thư. Đây cũng được coi là mật thư có cấp độ khó.

Ví dụ hướng dẫn:

Mật thư: TWUGA/ RIIIT/ OTLAJ/ FEDIM/ CAIRA/ HMNMX/ OBGA_

Chìa khóa: Tung độ 5 ô và hoành độ 7 ô, nối theo hàng dọc.

Giải mã: 

Người chơi sẽ phải chia ô, viết vào bảng với 5 hàng ngang gồm 7 ký tự. Viết theo hướng dọc từ trên xuống dưới. Lúc này bạn sẽ có:

T R O F C H O
W I T E A M B
U I L D I N G
G I A I R M A
A T J M A X

Sau đó, bạn đọc từ trái sang phải lần lượt sẽ có nội dung là “Trò chơi team building giải mật mã”.

Trò chơi team building giải mật mã: Mật mã kiểu Napoleon
Trò chơi team building giải mật mã: Mật mã kiểu Napoleon

7. Mật thư chín nút

Mật thư chín nút là dạng khá khó so với các dạng giải mã khác. Tuy nhiên, nếu bạn tư duy và suy nghĩ một chút sẽ đưa ra hướng đi nhanh nhất để giải mã.

Ví dụ hướng dẫn:

Mật Thư:

Giải mã dãy số chín nút sau: 

7 5+ 5+ 6+_1+ 3 7+ 8 1+ -7_-7 7+ 8 -4_4 3+ 2 2 5 -4.

Chìa khóa: A = -1, B= 1, C= 1+,… và Z = 9.

Giải mã:

Người chơi dựa vào chìa khóa được đưa ra, rồi lập thành bảng giải mã sau:

A B C D E F G H I J K L M
-1 1 1+ -2 2 2+ -3 3 3+ -4 4 4+ -5
N O P Q R S T U V W X Y Z
5 5+ -6 6 6+ -7 7 7+ -8 8 8+ -9 9

Đối chiếu theo gợi ý của chìa khóa và bảng mật mã bạn đã tạo sẽ tra được nội dung sau: “toor chuwcs suwj kieenj” => Tổ chức sự kiện.

Trò chơi team building giải mật mã: Mật thư chín nút
Trò chơi team building giải mật mã: Mật thư chín nút

8. Mật thư bị ẩn dấu

“Ẩn dấu” là loại hình mật thư dễ nhất để bạn có thể phá giải trong thời gian ngắn. Phù hợp cho các chặng đầu của team building.

Ví dụ hướng dẫn:

Mật thư: BIUWTI PHIAIS DIDEERI THIANHIF CIOIONGI

Chìa khóa: “Em I sao mà vô duyên”.

Giải mã: Người chơi cần nhanh trí phán đoán bỏ tất cả chữ I có trong mật thư để tìm được nội dung mật thư đúng nhất. Khi đã bỏ hết chữ I sẽ được một câu hoàn chỉnh sau: “Bứt phá để thành công”.

Trò chơi team building giải mật mã: Mật thư bị ẩn dấu
Trò chơi team building giải mật mã: Mật thư bị ẩn dấu

9. Mật mã Phero

Mật mã phero chắc chắn sẽ làm bạn “cứng đờ” người khi chọn phải mật thư có mật độ khó như này. Tuy nhiên, bạn chỉ tinh mắt, nhanh ý thì mức độ mật phero sẽ rất dễ dàng với bạn.

Ví dụ hướng dẫn:

Mật thư: METBA DIUIL AGNIB EIXNE FFRFF.

Chìa khóa: Đi theo Phero trái ngang.

P H E R O
4 2 1 5 3

Giải mã: 

Người chơi phải sắp xếp được các ký tự giống như bảng sau. Tiếp đó, dịch theo thứ tự các con số đã được xếp trước để tìm ra từ khóa đúng nhất. 

P H E R O
4 2 1 5 3
M E T B A
D I U I L
A G N I B
E I X N E
F F R F F

Từ khóa bạn giải được theo thứ tự từ 1 đến 5, trái sang phải sẽ là “team building baix bieenr” => Team building bãi biển. (Trong đó chữ F không có nghĩa)

Trò chơi team building giải mật mã: Mật mã Phero
Trò chơi team building giải mật mã: Mật mã Phero

10. Mật thư hướng mưa rơi

Ví dụ hướng dẫn:

Mật thư:

T O R U T
O C W E U
H C A I I
S M L N F
B D G F F

Chìa khóa: Mưa rơi theo hướng chéo từ trên xuống dưới, bắt đầu trái qua phải.

Giải mã: Đối chiếu theo gợi ý của chìa khóa và bảng mật mã bạn đã tạo sẽ tra được nội dung sau: “toor chuwcs team building” => Tổ chức team building.

Trò chơi team building giải mật mã: Mật thư hướng mưa rơi
Trò chơi team building giải mật mã: Mật thư hướng mưa rơi

Gợi ý: Tổng hợp 50 các trò chơi team building vui nhộn được yêu thích nhất hiện nay

Tư vấn Kịch Bản sau 15 phút hoặc gọi Hotline 0814.024.666

Vừa rồi là bài viết về Top 10 trò chơi team building giải mật mã hack não nhất 2024. Hy vọng rằng, với những gợi ý trên bạn có thể chọn cho team building của mình trò chơi phù hợp nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết đến đây. Chúc bạn có một tuần làm việc tràn đầy năng lượng.

Nếu bạn chưa tìm được đơn vị tổ chức team building chuyên nghiệp. Đừng lo, hãy liên hệ với LuxEvent. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho bạn 24/7.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0814024666

Email: info@luxevent.net

Trang web: https://LuxEvent.net

Trụ sở chính: 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhánh Đà Nẵng: 87 Lê Thị Tính – An Khê – Thanh Khê – Đà Nẵng

Chi nhánh TP. HCM: tòa nhà Vincom Center – 72 Lê Thánh Tôn – P. Bến Nghé – Quận 1 – TP. HCM

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Chủ đề quan tâm

Đăng ký tư vấn

""
1
Họ và tên*your full name
Số điện thoại*your full name
Nội dungmore details
0 /
Previous
Next
Tư vấn ngay 0814.024.666