ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Trang Web này được điều hành bởi LuxEvent. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản trước khi sử dụng trang Web này. Việc truy cập trang Web đồng nghĩa với việc Quý khách hoàn toàn đồng ý với Điều khoản dịch vụ LuxEvent.

Lưu ý rằng trang Web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng.

Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

Chấp nhận Điều khoản và Quy định chung của LuxEvent là điều kiện cần thiết để Quý khách sử dụng các dịch vụ của LuxEvent. Điều khoản và Quy định chung của LuxEvent được đăng tải tại https://luxevent.net/dieu-khoan-va-quy-dinh-chung. 

Trong văn bản này, “LuxEvent” có nghĩa là Công ty Cổ phần Truyền thông và Sự kiện LuxEvent và các đơn vị thành viên/công ty liên kết/công ty con, các giám đốc, giám đốc điều hành và các nhân viên của LuxEvent; “Trang Web LuxEvent” có nghĩa là trang web của LuxEvent có địa chỉ truy cập tại địa chỉ https://luxevent.net/.

Chủ sở hữu trang Web LuxEvent: Khi truy cập vào trang Web LuxEvent,  Quý khách cam kết và đồng ý rằng: LuxEvent là chủ sỡ hữu duy nhất trang Web này và các thông tin trên Trang Web cũng như các tiện tích đi kèm cho người dùng. LuxEvent có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Bản Điều khoản dịch vụ hoặc nội dịch vụ trên trang Web vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang Web mà không cần thông báo trước. Và khi Quý khách tiếp tục sử dụng trang Web, sau khi các thay đổi về quy định và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là Quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Thông tin cung cấp thông qua trang Web này:Quý khách chỉ được phép lưu trữ, xem, định dạng lại và in thông tin dịch vụ này cho mục đích phù hợp với quy định tại Bản Điều khoản dịch vụ này. Quý khách không được xuất bản, truyền phát, hoặc tái sản xuất thông tin này, dù là một phần hoặc toàn bộ, dưới bất cứ hình thức nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của LuxEvent. Ngoài ra, Quý khách không được phép sửa đổi, làm sai lệch hay xóa bỏ bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu thương mại hay bất kỳ thông báo nào khác liên quan đến các thông tin trên trang Web này. LuxEvent bảo lưu quyền, tại mọi thời điểm, tùy theo những mục đích biên tập hoặc kinh doanh của LuxEvent để bổ sung, điều chỉnh hay xóa bỏ bất cứ thông tin nào trên trang Web này. Việc truy cập, sử dụng các thông tin của trang Web không cấp bất cứ quyền hạn nào đối với các thông tin trong Trang Web này cho Quý khách hay bất kỳ bên thứ ba nào ngoài LuxEvent về toàn bộ thông tin, dữ liệu trong trang Web. 

Giám sát bởi LuxEvent: Việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên trang Web này có thể bị LuxEvent kiểm soát và theo dõi. Thông tin thu thập được có thể được LuxEvent sử dụng cho mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh, nghiên cứu đối tượng và nhu cầu khách hàng.

Tuyên bố miễn trách nhiệm về nội dung; miễn trách nhiệm đối với việc sử dụng: LuxEvent không có trách nhiệm pháp lý, trong bất cứ trường hợp nào, đối với người sử dụng hay các bên thứ ba, hay bất cứ trách nhiệm gì, nếu người sử dụng hoặc bên thứ ba không kết nối/truy cập được dịch vụ này.

Đánh giá page